Kostnad

Kostnaden och betalningsvillkoren för samtalsterapin diskuterar vi då vi träffas första gången. Det första mötet varar upp till 90 minuter, och kostnaden är £125. Då pratar vi också om de kommande samtalen, längden och kostnaden for dessa.

Det finns möjlighet för patienter med låg inkomst att få samtalsterapi mot reducerad kostnad. Om du vill dra fördel av den reducerade kostnaden så ber jag dig att ta upp det då vi träffas första gången.

Avbokningar och missade möten

Jag reserverar tiden för din samtalsterapi varje vecka så som vi kommer överens om under den överenskomna tidsperioden. Debitering sker för varje tillfälle och du blir fakturerad månadsvis och för varje veckas möte. Om du vill avsluta behandlingen ska du meddela det med minst 1 månads varsel.

Om du av någon anledning inte kan komma till ditt allra första möte, måste du avboka minst 48 före överenskommen tid för att undvika debitering. Om du är sen till ett samtal under pågående samarbete har jag tyvärr inte möjlighet att förlänga det. Om du behöver omboka ett möte under pågående samarbete, ber jag dig att diskutera detta med mig så tidigt du kan, för att möjliggöra ett byte av tid eller dag, minst en vecka i förskott.

Jag kommer att informera dig om årlig semester eller andra avvikelser, då samtalen tillfälligt avbryts, i god tid. Du blir naturligtvis inte debiterad vid mina uppehåll.

Tveka inte att kontakta mig för att boka ett inledande samtal:

Mobil: 07957 233 134

E-post: Agneta@AgnetaLindberg.co.uk

Or: Kontakta mig här